inhoud

De inhoud kan gaandeweg toegevoegd worden. Het is echter wel op voorhand belangrijk te weten wat de aard en de omvang van de inhoud zal zijn. Voor sommige bedrijven en instellingen voltstaat een eenvoudige site met beschrijving van de diensten en contactgegevens. Voor anderen is de site het hart van de onderneming, zoals bij een webmagazine of een webshop.