samenwerken

Ja, graag. Met de opdrachtgever, met specialisten en met producenten.
De opdrachtgever kan een particulier zijn, een bedrijf of een instelling. Ze hebben alle zo hun karakteristieken en charmes. Ik heb geen voorkeur. Belangrijk is het ambitieniveau.
De krachtigste vorm om tot resultaten te komen – ook grote – is met een kleine groep specialisten. Dankzij nieuwe middelen als Skype en cloud-computing kan dat eenvoudig op afstand en met combinaties op maat.
Tenslotte de samenwerking met de producenten, ook vaak specialisten. Heel belangrijk. Ook tijdens het ontwerpproces. Het ontwerp moet tenslotte praktisch uitvoerbaar zijn en binnen de gestelde tijd en binnen het budget.